Dejstvo magneta na organizam čoveka

Dejstvo magneta na organizam čoveka

Šta su magneti?
Magnetima se nazivaju materije, koje su sposobne da ispoljavaju energiju nazvanu magnetno polje.

Upotreba magneta nekad i sad
Dejstvo magneta na život čoveka je tema koja je veoma aktuelna u svetu medicine još od davnina.
U prošlosti se ovom metalu davalo magično i lekovito svojstvo iako se poreklo ovih njegovih svojstava nije mogao objasniti.

Danas, kada je čovečanstvo i tehnologija na veoma naprednom nivou i upotreba magneta je postala mnogo češća, a to se prvenstveno ogleda u tome da se povezanost između magnetnih i energetskih pojava sve više koristi u savremenoj medicini u cilju dijagnostikovanja i lečenja.
Terapija sa magnetnim poljem se pokazala veoma uspešnim u procesima usporavanja razvoja bolesti i smanjenja jačine bola.

Pozitivni efekti magneta na organizam čoveka
Poremećaj energije odn. pogrešna raspodela mnogobrojnih pozitivnih i negativnih sastavnih elemenata organizma vremenom dovode do pojave fizičkog oboljevanja organizma. Magneti imaju veoma veliku ulogu u eliminisanju postojećih blokada u energetskom sistemu organizma nastalih kao posledica poremećaja energije, stvarajući tako optimalne uslove za normalno funkcionisanje ćelija i pokretanje sposobnosti organizma za samoizlečenje.
Ćelije i organi čoveka su okružena biomagnetnim omotačem, koji ga štite od raznih štetnih magnetnih polja prisutnih u spoljašnjoj sredini. U periodima raznih bolesti (zapaljenja) dolazi do oštećenja magnetnog prostora ćelija, pa i samog organizma, pri čemu dolazi do usporavanja mehanizma organizma odgovornog za samoizlečenje. Upotrebom magnetne terapije se popravlja oštećen magnetni prostor, koji se održava tokom čitavog procesa lečenja.
Magnetna terapija deluje veoma povoljno na skoro svaku bolest. Veoma se uspešno primenjuje kod otklanjanja simptoma migrene i glavobolje, reume, bolova u leđima i zglobovima, umora, depresije,  stresa, problema sa cirkulacijom i menstrualnih bolova.

U slučaju pojave fizičkih simptoma ili raznih povreda magneti deluju na ubrzavanje cirkulacije i dovode do bržeg ozdravljenja.
Jedan od osnovnih sastavnih elemenata krvi je hemoglobin, koji sadrži visok procenat gvožđa u sebi.
Magneti deluju na sastavne delove gvožđa, koji se vezuju za hemoglobin u krvi, tako što ubrzavaju cirkulaciju. Hemoglobin ima ulogu prenosa kiseonika do ćelija, pa ubrzavanjem cirkulacije kiseonik brže dospeva do obolelih delova tela. Kiseonik aktivira razmenu materija na ćelijskom nivou ubrzavajući na taj način regeneraciju tkiva i vreme ozdravljenja organizma.

Na osnovu navedenih se može zaključiti da se dejstvom magnetnog polja na cirkulaciju vrši stimuliranje cirkulaciju, i dolazi do ubrzavanja ugradnje bitnih materija (vitamini, mineralne materije, mikroelementi, belančevine) u organizam, sa istovremenim ubrzavanjem odstranjivanja štetnih materija iz organizma, čineći na taj način organizam mnogo otpornijim prema raznim bolestima. Takođe se vrši i uravnotežavanje prolaznog ili konstantnog nedostatka energije i poboljšava mikrocirkulaciju kapilara, pri čemu se osoba oseća mnogo svežijim.

Magnetno polje se može stvoriti i magnetima ugrađenih u nakite, koji ispoljavaju svoje dejstvo tako što otvaraju kanale u jonima organizma, omogućavajući bolje snabdevanje ćelija sa hranjivim materijama, čineći tako organizam mnogo otpornijim prema raznim bolestima. Veoma je važno naglasiti da se terapijom sa magnetnim poljem mogu usporiti negativni procesi u telu bez ikakvih nuspojava.

Istraživanja vezana za proučavanje dejstva magneta
Jačina magnetnog polja zemlje je u proteklih 500 godina smanjena na polovinu zbog uticaja raznih štetnih dejstava iz spoljne sredine, pojava sve više betonskih panela, automobila, električnih vodova, televizijskih i radio uređaja, RTG, lasera, metala, negativnog zračenja zemlje. Smanjenjem jačine magnetnog polja umanjeno je i njegovo pozitivno dejstvo na čoveka.

1976. godine je Dr. Nikagawa poreklom iz Tokija objavio jednu naučnu studiju u kome je detaljno objasnio „sindrom nedostatka magnetnog polja“ i njegove prateće simptome (površinski bolovi, bolovi u leđima, upala mišića, nesanica, problemi sa varenjem i cirkulacijom, opšti zamor organizma).
On je prilikom svojih istraživanja ustanovio pozitivne promene kod 90% obolelih, koji su bili podvrgnuti magnetnoj terapiji, a kod preostalih 10% nije primećeno nikakvo pogoršanje.

Od 1978. godine se magnetna terapija preporučuje i od strane FDA (U.S. Food and Drug Administration) i to prvenstveno za lečenje preloma kostiju.

Profesor Sandyk, istraživač na jednom grčkom univerzitetu je u periodu između 1993-1994 objavio u više studija da se metoda lečenja magnetima može uspešno koristiti u lečenju hronične Parkinsonove bolesti i sclerosis multiplex. Prema njegovim studijama magneti deluju na epifizu i sprečavaju lučenje melatonina i snižavaju nivo šećera u krvi.

Albert Rag Davis je tokom razvoja Hiltro aparata za magnetnu terapiju otkrio da je za bilo kakvo pozitivno dejstvo magneta na čovekov organizam potrebno magnetno polje jačine 300 gauss (1gauss= magnet, koji prolazi kroz 1cm2 površinu tela).

Dejstvo magneta
Magnet za nervne ćelije
U slučaju da uzrok neke bolesti zavisi od promena u prenosu impulsa nervnih ćelija, dejstvo magneta može veoma povoljno uticati na poboljšavanje ovih prenosa. McLaughlan profesor na univerzitetu Oxford se takođe bavio ovim pitanjem i ustanovio je da čak i najslabije magnetno polje utiče na hemijske reakcije u organizmu, jer dovodi do usporavanja cirkulacije elektrona.
Pod dejstvom magnetnog polja dolazi do smanjenja razdražljivosti nervnih ćelija na razne spoljašnje uticaje, smanjuje se detekcija bola i prenos impulsa bola do mozga.

Analgetičko dejstvo magneta
Analgetičko dejstvo magneta je poznato od davnina, a ovo njegovo svojstvo je potvrđeno i laboratorijskim istraživanjima. Stručnjaci su posmatrali povrede zglobova i razne sportske povrede i ustanovili su da se bolovi mogu u velikoj meri smanjiti ako se na njih deluje aparatima, koji stvaraju magnetno polje, a takođe su pokazali i to da su gradientna dejstva mnogo efektivnija u lečenju od samog intenziteta magnetnog polja.

Ruski naučnici su došli do otkrića da su magneti delotvorni i za aterosklerozu. Do ovih rezultata su došli tokom jednog eksperimenta izvršenog 1989.godine u kome je učestvovalo 104 sa povredama kičme. Ovi pacijenti su bili podvrgnuti statičkom magnetnom polju (deluju umirujuće na organizam) jačine 400-700 gauss-a i to nedeljno 1-3 puta u trajanju od sat vremena. Sumiranjem rezultata su ustanovljena značajna poboljšanja u veoma kratkom roku.
Ovakva vrsta terapije je u upotrebi i dan danas, a vrši se aparatima, koji stvaraju pulsirajuća magnetna polja.

Magnet za reumu
Jedna od najučestalijih oboljenja kod britananaca je reuma. Terapija je pre svega bazirana na sprečavanje nastanka zapaljenja i na smanjenje bolova. Bolesnicima se preporučuje odmor i fizikoterapija.

Terapija magnetima se pokazala veoma korisnim i u lečenju reume. Istraživanjima od pre jedno desetak godina je ustanovljeno da upotreba statičkog magnetnog polja deluje pozitivno na poboljšanje kliničkog stanja i na smanjenje bolova u zglobovima, što je potvrđeno i laboratorijskim rezultatima (albumin, gammaglubulin, fibrinogen).

Magnet protiv bronhitisa
Bronhitis je bolest, koji se veoma često razvija kao posledica dugotrajnog boravka na vlažnim mestima. Pozitivno dejstvo magneta na ove bolesnike je takođe potvrđeno eksperimentom. U ovom istraživanju je učestvovalo 24 deteta starosnog doba između 5-6 godina obolelih od hroničnog bronhitisa. Terapija je obuhvatala delovanje magneta jačine 100-300 gauss-a tokom 3 sata 30 puta. Rezultati su takođe pokazala značajna poboljšanja.

Magnet za oboljenje kože
Magnet deluje na poboljšanje cirkulacije i dovodi do normalizacije metaboličkih procesa, čime se utiče na bržu eliminaciju raznih promena na koži (osip, zarastanje rana, ekcem).

Terapija magnetima se može koristiti na veoma širokom području.
U svojoj knjizi Dr. Paul Rosch je opisao brojne eksperimente vršenih u cilju istraživanja dejstva magneta.

Jedan od tih eksperimenata je izvršeno 1998. godine na univerzitetu Harrisburg (Pennsylvania). Obuhvatao je 30 hiperaktivnih deteta sa poremećajem pažnje, kod kojih je već nakon nedelju dana primećeno poboljšanje u ponašanju.

Magnet za zujanje ušima
Zujanje u ušima može biti veoma neprijatna pojava i najčešće se manifestuje pojavom neprijatnog zujanja, zvonjave, čudnog siktanja i zvučnih signala u ušima.
Prema medicinskim statistikama čak 17% amerikanaca pati od ove pojave.
Stručnjaci naglašavaju da se zujanje u ušima ne smatra bolešću, nego simptomom i zahteva detaljan pregled za otkrivanje njegovih uzroka. Kako stalna prisutnost zvuka u ušima vremenom deluje jako iritirajuće neki slušaju tihu opuštajuću pozadinsku muziku, dok drugi koriste pomoćna sredstva sa funkcijama sličnim slušnom aparatu, koji emituju prijatan zvuk čime se prikriva zujanje.
Mark Mennemeier i John Dornhoffer su koristili tehniku (TMS) odn. tehniku ponavljajućeg magnetnog nadražaja malih frekvencija, emitovanog preko lobanje.

Iako se magneti koriste u medicini već nekoliko desetina godina, njegovo dejstvo na mozak je još uvek u fazi istraživanja.
Mark i John su smatrali da zujanje u ušima nastaje kao posledica izuzetnih nervnih aktivnosti. Pre primene TMS tehnike su najpre ispitali na kojim mestima mozga se pojavljuju pojačane aktivnosti, da bi nakon toga terapiju mogli da primenjuju ciljano.
Tokom eksperimenta su iskoristila sposobnost uticaja magnetnih talasa na nervna tkiva. Primenjujući TMS tehniku delovali su na nervna tkiva u dubini od svega nekoliko santimetara sa magnetnim talasima. Magnet je vršio pokretanje električne struje, koji je uticao na sprečavanje ili stimulisanje rada nervnih ćelija.
Nakon četvoromesečne terapije su primetili značajna poboljšanja, bez pojave bilo kakvih sporednih efekata.

Savremena metoda čudotvornog lečenja ili drevna tradicija? Otkriće kineskih careva ili Kleopatre?
Iako su mišljenja vezana za terapiju magnetima različita, stručnjaci se slažu u tome da se ova metoda može veoma uspešno primenjivati u lečenju širokog spektra bolesti.

Prirodna medicina je dokazala da je magnetna energija isto toliko bitna za zdrav način života, kao i voda  i Sunce. Ova energija je neophodna za normalno funkcionisanje organizma i za očuvanje zdravlja. Koristite magnete i učinite svoj život mnogo efikasnijim i kvalitetnijim.