Pravilno držanje i deformiteti kičme

Pravilno držanje i deformiteti kičme Ispravljanjem tela čoveka i stajanjem na dve noge, kičma čoveka je dospela u jednu sasvim novu poziciju na koju je u određenoj meri uspeo da se prilagodi tokom vremena. Promene u proteklih nekoliko desetina godina su međutim bile toliko drastične da kičma više nije bila sposobna da prati sve te promene. Način života, koji danas već obuhvata dosta sedenja utiče jako nepovoljno na kičmu i prouzrokuje veliki broj degenerativnih promena. Pojam držanja tela Pod držanjem tela se podrazumeva držanje trupa i...

Dalje...

Dejstvo magneta na organizam čoveka

Dejstvo magneta na organizam čoveka Šta su magneti? Magnetima se nazivaju materije, koje su sposobne da ispoljavaju energiju nazvanu magnetno polje. Upotreba magneta nekad i sad Dejstvo magneta na život čoveka je tema koja je veoma aktuelna u svetu medicine još od davnina. U prošlosti se ovom metalu davalo magično i lekovito svojstvo iako se poreklo ovih njegovih svojstava nije mogao objasniti. Danas, kada je čovečanstvo i tehnologija na veoma naprednom nivou i upotreba magneta je postala mnogo češća, a to se prvenstveno ogleda u tome da...

Dalje...

Poremećaj sna i njegov uticaj na organizam

Poremećaj sna i njegov uticaj na organizam Spavanje je neophodan za život i normalno funkcionisanje organizma, ali još uvek nije ustanovljeno zašto je ono potrebno i kako ispoljava svoje pozitivno dejstvo. Potreba za snom zavisi od individue. Dok se neki zadovoljavaju sa svega 4 sata spavanja, drugima je potrebno čak 10 sati sna dnevno. Faze spavanja Postoje pet poznatih faza spavanja. Za čovekov organizam je najbolje kada kroz sve ove faze prođe barem 4-5 puta u toku noći. Prve četiri faze su od ključne važnosti za metabolizam i za očuvanje...

Dalje...

Reuma

Reuma kao jedan od najrasprostranjenijih bolesti današnjice Izraz reuma (grč. rheo) je prvi put upotrebljen u Grčkoj i označavao je bolest, koji se manifestovao migrirajućim bolom, zapaljenjem zglobova, nerava i bolovima u mišićima. Danas je već dobro poznato da reuma predstavlja zajednički naziv simptoma oko 200 različitih vrsta  bolesti; zahvata oko 1% stanovništva sveta, a statistički podaci potvrđuju da se pojavljuje tri puta češće kod osoba ženskog pola; u 70% slučajeva ga karakteriše jak i dugotrajan bol, a u čak 15-20% se...

Dalje...